Zelf een CRM ontwikkelen met opensource technologie, maar waar begin je?

Het opzetten van een CRM (Customer Relationship Management) is een belangrijke stap voor bedrijven die hun klantrelatie willen verbeteren. Laravel is een populaire PHP-framework voor webontwikkeling en CoreUI is een open-source frontend-framework dat is gebouwd op Bootstrap. In dit artikel zal ik uitleggen hoe je een Laravel-based CRM met CoreUI als frontend kunt genereren.

Stap 1: Installeer Laravel

Als je Laravel nog niet hebt geïnstalleerd, kun je dat doen door de volgende opdracht in te voeren in de terminal:

luaCopy codecomposer create-project --prefer-dist laravel/laravel crm

Dit zal een nieuw Laravel-project genaamd ‘crm’ aanmaken.

Stap 2: Installeer CoreUI

Je kunt CoreUI installeren met behulp van de Node Package Manager (npm). Voer de volgende opdracht in de terminal in om CoreUI te installeren:

javaCopy codenpm install @coreui/coreui

Stap 3: Voeg CoreUI-assets toe

Voeg de CoreUI-assets toe aan het Laravel-project door de bestanden uit de map ‘node_modules/@coreui/coreui’ te kopiëren en te plakken in de openbare map van het Laravel-project (public/).

Stap 4: Maak routes en controllers aan

Maak routes en controllers aan voor de verschillende pagina’s van het CRM. Gebruik hiervoor de ‘php artisan make:controller’ en ‘Route::get()’ commando’s.

Stap 5: Maak weergaven aan

Maak weergaven aan voor de verschillende pagina’s van het CRM. Maak hiervoor gebruik van Blade-sjablonen. Plaats deze bestanden in de map ‘resources/views/’.

Stap 6: Voeg stijlen en scripts toe

Voeg de CoreUI-stijlen en scripts toe aan de Blade-sjablonen die je hebt gemaakt in stap 5.

Stap 7: Test het CRM

Start de Laravel-ontwikkelserver met het ‘php artisan serve’ commando en navigeer naar de verschillende pagina’s van het CRM om te controleren of alles correct werkt.

Conclusie

Met behulp van Laravel als backend-framework en CoreUI als frontend-framework kun je snel een professionele CRM-applicatie genereren. Door de stappen in dit artikel te volgen, kun je in korte tijd een op maat gemaakt CRM opzetten en beginnen met het verbeteren van je klantrelaties

Related Posts

Leave a Reply