Wat zijn de optimale DNS settings om email veilig en goed af te leveren?

Als je een DirectAdmin-server gebruikt om e-mails te versturen en ontvangen, zijn de DNS-instellingen belangrijk om ervoor te zorgen dat de e-mails correct worden afgeleverd. Hieronder vind je de optimale DNS-instellingen voor e-mail op een DirectAdmin-server:

  1. MX-records: De MX-records bepalen welke server e-mails moet ontvangen voor je domein. Zorg ervoor dat je MX-records zijn ingesteld op de juiste waarden voor je DirectAdmin-server.

Voorbeeld: MX 10 mail.jouwdomein.nl.

  1. A-record voor mail: Je moet een A-record toevoegen voor het subdomein ‘mail’ dat verwijst naar het IP-adres van je DirectAdmin-server.

Voorbeeld: mail.jouwdomein.nl A 12.34.56.78

  1. SPF-record: Een Sender Policy Framework (SPF)-record is belangrijk om te voorkomen dat e-mails als spam worden gemarkeerd. Het SPF-record bepaalt welke servers namens jouw domein e-mails mogen versturen. Voeg de volgende regel toe aan je DNS-instellingen:

Voorbeeld: jouwdomein.nl. TXT “v=spf1 a mx include:spf.directadminhosting.nl -all”

  1. DKIM-record: DomainKeys Identified Mail (DKIM) is een methode voor het verifiëren van de afzender van een e-mail. Het DKIM-record bevat een digitale handtekening die kan worden gebruikt om te controleren of een e-mail authentiek is. Voeg de volgende regels toe aan je DNS-instellingen:

Voorbeeld: default._domainkey.jouwdomein.nl TXT “v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCJ..(jouw dkim key)”

  1. DMARC-record: Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) is een methode voor het verifiëren van de afzender van een e-mail. Het DMARC-record bevat beleidsregels voor e-mailaflevering en rapportage van DMARC-statistieken. Voeg de volgende regels toe aan je DNS-instellingen:

Voorbeeld: _jouwdomein.nl._dmarc TXT “v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@jouwdomein.nl; ruf=mailto:dmarc@jouwdomein.nl; fo=1″

Met deze DNS-instellingen moet je in staat zijn om e-mails op je DirectAdmin-server te versturen en ontvangen zonder problemen. Houd er rekening mee dat het tot 24 uur kan duren voordat wijzigingen in DNS-instellingen worden doorgevoerd.

Related Posts

Leave a Reply